این کتاب روش های نبوغ آمیز ورود به کسب و کار را بررسی کرده است؛ تا راهنمایی باشد برای الهام گرفتن و عرق ریختن.

همانگونه که ادیسون گفته است:

«نبوغ یعنی یک درصد الهام گرفتن و نود و نه درصد عرق ریختن.»

نقاط قوت

نقاط ضعف

تآمین مالی

تولیدکننده

توزیع کننده

خرده فروش

مصرف کننده

توسعه استراتژی

ایده های جدید

ارزیابی ایده

مواد و کالا

مدیریت سرمایه

فروش

مقدمه

فصل اول: شناخت محیط

صنعت

درباره صنعت

تعریف بازار

 

فصل دوم: شناخت خود

ایده های جدید کسب و کار

ارزیابی اولیه ایده کسب و کار

شناسایی فرصت های کسب و کار

اولین بررسی از واقعیت ها

 

فصل سوم: بررسی کسب و کار

مطالعات امکان سنجی

مدل کسب و کار

طرح کسب و کار

 

فصل چهارم: آغاز عملیات کسب و کار

خطاهای ابتدای راه

 

فصل پنجم: منابع مالی

تآمین مالی کسب و کار

مدیریت جریان نقدی

مدیریت سرمایه در گردش

اخذ تسهیلات بانکی

 

فصل پنجم: منابع مالی

ترویج و تبلیغ

بازاریابی با شبکه های اجتماعی

 

فصل ششم: کارکنان

استخدام و مدیریت کارکنان

fa_IRفارسی