شنبه, 18 آذر , 1402

 20,388 :کل,  15 :بازدید امروز

◄ پژوهش

◄ آموزش

◄ انعکاس

  • جلسه با مجریان و تسهیلگران استان اصفهان

  • جلسه با مجریان و تسهیلگران استان یزد

  • بازدید از طرح های اشتغالزایی اجتماع محور استان اصفهان

  • بازدید از طرح های اشتغالزایی اجتماع محور

آمار عملکرد

تعداد طرح های اجرا شده337622
تعداد اشتغال های ایجاد شده1012866
تعداد روستاهای تحت پوشش14826
تعداد گروه های توسعه25282
تعداد صندوق های قرض الحسنه8174
fa_IRفارسی