چهارشنبه, 5 اردیبهشت , 1403

 24,170 :کل,  36 :بازدید امروز

◄ پژوهش

◄ آموزش

◄ انعکاس

  • مهتاب طراحی سایت منتشر شد

  • جلسه با مجریان و تسهیلگران استان یزد

  • مهتاب گوهرسنگ منتشر شد

آمار عملکرد

تعداد طرح های اجرا شده337622
تعداد اشتغال های ایجاد شده1012866
تعداد روستاهای تحت پوشش14826
تعداد گروه های توسعه25282
تعداد صندوق های قرض الحسنه8174
fa_IRفارسی