صنعت گوهر سنگ را می توان یکی از قدیمی ترین صنایعی دانست که بشر از دیرباز به آن اشتغال داشته است. این صنعت با گذر زمان توصعه یافته است و با توجه به ویژگی های خاص خود، در حال حاضر به منبع درآمد بالایی برای بسیاری از کشورها تبدیل شده است. متاسفانه در کشور ما علی رغم وجود قدمت آن (تراش فیرزوه و عقیق بیش از 7000 سال) و وجود پتانسیل های بالقوه معدنی، نیروی کار تحصیل کرده، بازار مصرف بالای داخلی، امکان تأمین گوهر سنگ های خام قیمتی از داخل کشور و از کشورهای همسایه دارای روابط نزدیک با ما و … ، این صنعت نه تنها قادر به تأمین نیاز داخلی نیست، بلکه با ارزش ترین گوهر سنگ خود یعنی فیروزه نیشابور را که در جهان شناخته شده است، نیز با عدم اعمال برنامه ریزی مناسب در زنجیره ارزش به خوبی مدیریت نکرده است.

صنعت گوهر سنگ

سنگ قیمتی

سنگ نیمه قیمتی

دستگاه، ابزار و مواد

کانی

مته الماسه

پودر پولیش

ابزار و وسایل حکاکی

تراش دامله

 

 

 

فهرست

سخن آغازین

تاریخچه

گوهر سنگ در ایران

اهمیت صنعت گوهر سنگ

گوهر سنگ های ایران

اهمیت توجه به صنعت گوهر سنگ در ایران

وضعیت تجارت گوهر سنگ های جهان 

وضعیت تجارت گوهر سنگ های ایران

تعریف گوهر

واحدهای محاسبه وزن گوهرها

روش های شناسایی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

تعریف کانی

انتخاب سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مناسب جهت تراش

وسایل مورد نیاز در شناسایی سنگ ها

تراش گوهرها 

طراحی

برش دادن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

قواره کردن سنگ جهت تراش مناسب

نحوه کار با دستگاه های تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

تراش پایه یا دامله

جلا یا صیقل دادن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

جلا دادن سنگ های نیمه قیمتی خام با دستگاه تامبلر و سوراخ کردن

کاربرد دستگاهها، ابزار و مواد

مصنوعی سازی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

قواعد ترمیم سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

وسایل و ابزار مورد نیاز ترمیم سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

کاربرد مواد مصرفی ترمیم سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

خطاطی بر روی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

کاربرد وسایل و ابزار خطاطی

قواعد خطاطی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

انواع ابزار و وسایل حکاکی

پیکرتراشی بر روی سنگ های نیمه قیمتی

ارزیابی تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با ذره بین

نحوه کار ذره بین و کاربرد آن در گوهر تراشی

طرح توجیهی

اهم منابع

fa_IRفارسی