صنایع چوب از جمله صنایعی است که از گستردگی زیادی به صورت صنف و صنعت در سطح کشور برخوردار بوده و دارای امکانات بالفعل و بالقوه فراوانی می باشد؛ گستردگی آن، از منابع طبیعی و جنگل داری شروع شده و با کارخانجات بزرگی مانند تخته خرده چوب، تخته فیبر، تخته لایه، روکش، مبلمان و در نهایت کاغذ ختم می شود. این طیف وسیع به همراه نیاز روزافزون به محصولات آنها، نشانگر اهمیت بالای این صنعت است.

چوب، یکی از محصولات طبیعت است که صرف نظر از قدمت و ردپای آن در تکوین تمدن های مختلف، در حال حاضر در صنعت و تجارت نقشی غیرقابل انکار دارد.

کارگاه خانگی

سازه های چوبی

کارگاه نجاری

برشکاری

خراطی

نازک کاری

منبت کاری

معرق کاری

خاتم کاری

یراق آلات

مدل کسب و کار

سخن آغازین

کلیات

آشنایی با تاریخچه استفاده از چوب

آشنایی با خواص و ویژگی های چوب

رشته های چوب

واردات و صادرات صنایع دستی چوبی

فرآیند تولید

سازه های قابل تولید در کارگاه خانگی سازه های کوچک چوبی

راه اندازی کارگاه خانگی سازه های کوچک چوبی

ضرورت یادگیری اصول نجاری

فضا مورد نیاز برای راه اندازی کارگاه خانگی سازه های چوبی

تجهیزات و زیرساخت های کارگاه خانگی سازه های کوچک چوبی

ابزارهای مورد نیاز برای راه اندازی کارگاه خانگی سازه های کوچک چوبی

مواد مصرفی و اولیه

مدل کسب و کار کارگاه خانگی سازه های کوچک چوبی

الزامات اجرای طرح

مفروضات طرح

توجیه اقتصادی کسب و کار

منابع

fa_IRفارسی