«همه یک جهت» عبارتی است برگرفته از ابتدای کلمات شعارگونه «هر منطقه هدف، یک کالا؛ جهش هماهنگ تولید»؛ این نام که ریشه های فرهنگی در ایران اسلامی دارد با توجه به منویات مقام معظم رهبری در جهش تولید و توجه به مناطق محروم و روستایی انتخاب شده است و در عین حال برگردانی است برای تجربه توسعه محلی «One Village One Product» یا به طور خلاصه OVOP که از ژاپن آغاز شده است و با گسترش به کشورهای مختلف، بسته به فرهنگ ملت میزبان، نامی متفاوت گرفته است. این کتاب به نوبه خود، خلاصه ای است از تاریخ، انواع و آموزه های تجربیات این کشورها در حوزه اشتغال زایی.

روستا

محصول

تجربه ژاپن؛ شکفتن

تجربه تایلند؛ آب دادن در جنگل

تجربه ویتنام؛ گلبرگ ها کنار هم

تجربه اندونزی؛ گل های مصنوعی، گیاهان بومی

تجربه دیگر کشورهای آسیایی؛ پرواز بر بالای خمیده نرگس

تجربه آفریقا؛ یک سبد گل بر سر، یک سبد گل در دست

تجربه دیگر کشورها؛ گل آینده

تجربه محققان؛ منابع

fa_IRفارسی