تخم مرغ منبع ارزشمند و مقرون به صرفه ای از پروتئین و ویتامین های با کیفیت بالاست که برای رشد طبیعی افراد به ویژه برای کودکان لازم و ضروری است. علاوه بر این، در صنایع غذایی موارد مصرف متعددی دارد. از این رو از بازار فروش مناسبی برخوردار است. هدف این شماره از مهتاب ارائه یک راهنمای عملی برای پرورش تخم مرغ تخم گذار خانگی در راستای بهبود معیشت روستائیان است.

مرغ تخم گذار

تخم مرغ

معیشت روستائیان

مرغداری

طیور

جوجه

خروس

دستگاه اوزون ساز

زئولیت

اینلنت

سخن آغازین

مقدمه

انواع نژاد مرغ

انواع سیستم نگهداری

سیستمهای با محدوده آزاد

سیستمهای با محدوده نیمه آزاد

سیستمهای نیمه متراکم

سیستمهای متراکم

عوامل مؤثر بر تولید تخم مرغ

سن مرغ

تغذیه

نور محیط

دمای محیط

بیماری

مدیریت واحد مرغداری کوچک

محل نگهداری و پرورش مرغ تخم گذار

تهویه

پنجره های ورود هوا

سیستم گرمایش و سرمایش

از بین بردن بو در سالن مرغداری

تغذیه و جیره

تحریک نوری

دمای مناسب

بیماری های مرغ تخم گذار

نیوکاسل

آنفولانزا مرغی

گامبورو

برونشیت

آماده سازی محل نگهداری مرغ ها

بازاریابی

زنجیره تأمین تخم مرغ

بازاریابی تخم مرغ

سناریوهای پرورش مرغ

توجیه اقتصادی طرح پرورش مرغ تخم گذار

فهرست منابع

fa_IRفارسی