با توجه به اینکه قالیبافی، به عنوان یک هنر و یک حرفه، از پیشینه ای تاریخی برخوردار بوده و بخشی از هویت و تاریخ فرهنگی کشور عزیزمان، ایران، به حساب می آید، قابلیت و پتانسیل فراوانی بویژه در مناطق مختلف روستایی برای ایجاد و گسترش آن وجود دارد. مستقل از این موضوع نیز، این حرفه، در طول تاریخ دارای بازاری مناسب و سودآور برای افراد علاقمند در این حوزه بوده و درآمد قابل قبولی برای آنها ایجاد کرده است. بر همین اساس چهارمین جلد از «مهتاب» به قالیبافی اختصاص یافته است. به این ترتیب، در این مجلد سعی شده است با استفاده مطالعات و تحقیقات صورت گرفته و استفاده از نظرات افراد با تجربه، به مباحث مربوط به قالیبافی پرداخته شود و با بیانی روشن و ساده در اختیار خانوارهای روستایی علاقمند به این حرفه قرار گیرد تا از این طریق بتوانند درآمدی مستمر برای خود ایجاد نمایند.

هنر و فرهنگ

هنر و صنعت

هنرآموزی

قالی بافی

دارقالی

تار و پود

بافت

نقشه فرش

ابریشم

ترنج

گلیم

طرح اسلیمی

سخن آغازین

مقدمه

فصل اول:

کلیات

تاریخچه فرش دستباف

تاریخچه فرش دستباف ایرانی

وضعیت فعلی فرش دستباف در ایران

مشکلات کلان موجود در بافت فرش دستباف ایرانی

قطب های قالی بافی ایران

فصل دوم:

آشنایی با ابزار و لوازم بافت فرش

تعریف اصطلاحات

فصل سوم:

انواع فرش و مراحل بافت آن

فرش دستباف

انواع فرش دستباف

اجزاء قالی

رج شمار

مراحل بافت قالی

آماده سازی مواد اولیه

آماده سازی دار

چله کشی

گلیم بافی ابتدای قالی

نقشه خوانی

گره زدن

پودگذاری

قیچی کردن

شیرازه پیچی

پایین کشی

رایج ترین عیوب قالی در هنگام بافت

فصل چهارم:

انواع طرح های فرش دستباف ایران

فصل پنجم:

بازاریابی فرش دستباف

فرمول قیمت گذاری فرش

فرآیند کسب درآمد در قالی بافی

فصل ششم:

نمونه موردی، تولید فرش دستباف در جزیره هرمز

فصل هفتم:

طرح توجیهی

منابع

fa_IRفارسی