در این مجلد سعی شده است با استفاده از مطالعات و تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسات ذیربط و بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان طراحی و نصب نیروگاههای خورشیدی، مباحث مربوطه به طور همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و با بیانی روشن وساده، در قالب مدلی قابل اجرا تهیه و در اختیار خانوارهای روستایی علاقمند به این حوزه قرار گیرد تا از این طریق بتوانند منبع درآمدی برای خود ایجاد نماید.

تأمین انرژی

انرژی الکتریکی

سلول خورشیدی

برق تولیدی

پنل های خورشیدی

سخن آغازین

مدل توسعه روستا

مقدمه

فتوولتائیک یا سیستم های برق خورشیدی

انواع سیستم های برق خورشیدی

سیستم متصل به شبکه

سیستم منفصل از شبکه

آشنایی با نیروگاه برق خورشیدی متصل به شبکه

اجرای تشکیل دهنده نیروگاه

پنل خورشیدی

استراکچر (سازه)

اینورتر (مبدل)

کنتور دو طرفه

سایر تجهیزات

چاه ارت

وضعیت ایران از نظر انرژی تابشی خورشید

قوانین حمایت کننده از تولید برق خورشیدی

شرایط و ضوابط احداث نیروگاه خانگی

روش خرید برق توسط شرکت توزیع

فرآیند اداری تأسیس نیروگاه خورشیدی خانگی

طرح توجیهی اقتصادی

پیوست ها

پیوست شماره 1

شرایط کلی و مشخصات فنی نصب سامانه های برق خورشیدی

پیوست شماره 2

نمونه قرارداد خرید تضمینی برق خورشیدی

فهرست منابع

fa_IRفارسی