فریلنسینگ یکی از روش های کسب درآمد و خوداشتغالی است که در سطحی گسترده و خلاقانه کارآفرینی را با خود به همراه دارد. وجود نیروهای جوان تحصیل کرده و زیرساخت های دسترسی به اینترنت و تحولات سریع فضای مجازی مبین وجود ظرفیت اشتغال و تولید خدمت و ثروت در این حوزه کسب و کار است. کتاب حاضر به منظور بهتر شناختن این فرصت کسب و کار و خوداشتغالی تهیه گردیده است.

کار از راه دور

کسب و کارهای کوچک

اینترنت

شبکه های اجتماعی

مهارت

حرفه

تخصص

دورکاری

استقلال شغلی

سخن آغازین

بخش اول: مفاهیم

بخش دوم: کسب و کارها

بخش سوم: نکات فریلنسینگ

بخش چهارم: طرح کسب و کار

منابع

fa_IRفارسی