استان سیستان و بلوچستان _شهرستان نیمروز _بخش مرکزی _دهستان بزی _روستای دهباشی

روایت های داستانی

خانم امیدی نسب وضعیت خود را اینگونه شرح می‌دهد: «…دارای 8 فرزندهستم و همسرم به دلیل خشکسالی بیکارشده بود ومنبع درآمدی نداشتیم. قبلاً دامدار بودیم، اما در چندسال اخیر، خشکسالی و  نبود علوفه، باعث شد دام‌های خودمان را از دست بدهیم و شغل و کاری نداشته باشیم. بارندگی های امسال، این امیدواری را در دل ما ایجاد کرد تا دامداری و دامپروری خودمان را احیاء کنیم. با این حال، به دلیل نداشتن سرمایه لازم برای خرید دام، این امید هم داشت از بین می‌رفت و قصد کردیم به شهر مهاجرت کنیم. خوشبختانه موضوع بنیاد برکت و حمایت‌هایی که از اشتغالزایی انجام می‌دهد، پیش آمد و ما توانستیم با کمک بنیاد تعدادی دام تهیه کنیم و برای خانواده درآمدی ایجاد کنیم. در این چند ماه، زندگی ما رونق پیدا کرده و خداوند درهای رحمتش را به روی ما باز کرده است، الآن از زندگی راضی هستیم و خدا را شکر می‌کنیم و برای بانیان این کار خیر دعا می‌کنیم …».

fa_IRفارسی