آیین نامه آفتاب

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

آیین نامه آسمان

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

آیین نامه سحاب

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

مشارکت مدنی

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

شمسا

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

عقود مبادله ای

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

انجام پروژه های مطالعاتی

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

آیین نامه مشارکت بنیاد برکت با گروههای مردمی در حوزه اشتغالزایی

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

دستورالعمل نحوه همکاری بنیاد برکت با گروههای مردمی در حوزه اجرای پروژه های عمرانی

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

دستورالعمل ارزیابی عملکرد مجریان و تسهیلگران

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

برنامه اجرایی فریلنسینگ

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

دستورالعمل اجرای طرح های کارگاهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

دستورالعمل برررسی و تصویب پروژه های عمرانی و زیربنایی

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

ضوابط و مقررات طرح سحاب جهت اجرا در شهرها

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

دستورالعمل نحوه تعریف و نظارت بر پروژه های عمرانی

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

دستورالعمل نظارت داخلی بر پروژه های عمرانی و زیربنایی

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

دستورالعمل اجرایی حمایت از کسب و کارهای خانوادگی و واحدهای تولیدی خرد

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

برنامه پیشرفت مناطق محروم و روستایی بنیاد برکت تا سال 1404 با رویکرد توسعه اشتغال

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

دستورالعمل حمایت از صندوق‌های قرض‌الحسنه

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

دستورالعمل حمایت از طرح های دانش بنیان و دانش محور مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

آیین نامه آموزش کنشگران طرح های اشتغال زایی اجتماع محور

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

دستورالعمل رشد اشتغال هدفمند (راه) برای کولبران

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

دستورالعمل پاسداشت خیرین برکت

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

دستورالعمل نظارت داخلی معاونت برنامه ریزی و توسعه

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

دستورالعمل نظارت داخلی بر طرح های اشتغالزایی اجتماع محور بنیاد برکت

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

دستورالعمل نظرسنجی ذینفعان

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

آیین نامه نظارت بنیاد برکت

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat

دستورالعمل ارزیابی ریسک

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط rndbarakat
fa_IRفارسی