مازندران

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

سمنان

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

سیستان و بلوچستان

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

تهران

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

یزد

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

زنجان

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

خراسان شمالی

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

خوزستان

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

کهکیلویه و بویراحمد

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

کردستان

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

لرستان

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

مرکزی

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

کرمان

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

هرمزگان

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

کرمانشاه

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

خراسان جنوبی

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

فارس

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

گیلان

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

قزوین

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

گلستان

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

قم

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

همدان

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

چهارمحال و بختیاری

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

اردبیل

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

بوشهر

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

آذربایجان شرقی

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

آذربایجان غربی

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

خراسان رضوی

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

اصفهان

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

طرح های بنگاه محور

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط barakat

کل سرمایه بنیاد برکت در مناطق محروم کشور تا پایان مرداد ماه 1399

۱۶ خرداد ۱۴۰۰/توسط pikno
fa_IRفارسی